Supervisor/a de Produción

Titulacion: Supervisor/a de Produción
( Relación laboral : C. temporal)

Nivel: Titulados/as

Conocimientos: Valorarase positivamente o certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%

Funciones: Encargarase da execución dos proxectos nos aspectos de planificación, xestión e control de recursos dende o inicio ata o seu fin, garantindo o cumprimento dos obxectivos marcados.

Lugar: Vigo

Vacantes: 2

Duracion: 12
( Prorogable: No )

Incorporacion inmediata: Si

Titulaciones

 • Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais / Enx. Industrial
 • Grao en Enx. en Organización Industrial / Enx. en Organización Industrial
 • Grao en Enx. en Electrónica Industrial e Automática / Enx. en Automática e Electrónica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Eléctrica
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electrónica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Mecánica
 • Enx. téc. Industrial, espec. Mecánica
 • Grao en Enxeñaría en Química Industrial
 • Enx. Téc. Industrial, espec. Química Industrial

Competencias valorables

 • Adaptabilidade a novas situacións
 • Capacidade crítica e/ou de análise
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Compromiso ético no traballo
 • Liderado
 • Motivación pola calidade
 • Traballo en equipo
 • Inglés
 • Programación
 • Programas Deseño

Documentación

– Carta de presentación
– Curriculum Vitae actualizado

Enviar a documentación requirida a lruiz@talentoyexperiencia.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.