Enxeñeiro/a Radiofrecuencia – Ampliado o prazo (2ª vez)

Titulacion: Enxeñeiro/a Radiofrecuencia – Ampliado o prazo (2ª vez)
( Relación laboral : C. temporal)

Nivel: Titulados/as

Conocimientos: IMPRESCINDIBLE:
– Experiencia de ao menos 2 anos no deseño e desenvolvemento de electrónica de comunicación e radiofrecuencia.
– Ferramentas de deseño de PCBs para radiofrecuencia e deseño de fontes de alimentación, preferiblemente Altium Designer e PCAD
– Ferramentas de simulación electromagnética coma Genesys, CST, HFSS ou similares
– Manexo de equipos de medidas de RF: analizadores de espectros, analizadores de redes, xeradores de sinal, etc.
– Nivel de inglés medio con capacidade para entender e elaborar documentación técnica.

VALORABLE:
– Coñecementos no deseño de osciladores sintetizados e PLLs.

Funciones: – Dar soporte á área de Enxeñaría de Desenvolvemento de Hardware para aportar solucións técnicas aos novos desenvolvementos.
– Realizar a enxeñaría de detalle dos produtos ou compoñentes asignados a partir dos requisitos previos, xerando o documento de deseño como tamén os documentos de proba e verificación a nivel de componente o subsistema.
– Xerar listados de materiais a nivel compoñente de subsistema do produto.
– Realizar as probas, verificación e validación dos prototipos a nivel de compoñente/subsistema.
– Revisar os documentos de industrialización xerados pola área de Normalización e Industrialización cando proceda, de forma previa á fase de produción.
– Reportar sobre o avance e desenvolvemento técnico dos seus proxectos, analizando as incidencias,no caso de habelas, e propoñendo solucións para mitigalas.
– Establecer os medios de control adecuados que garantice o correcto estado dos medios e equipos de traballo asignados a súa actividade, comunicando as incidencias as persoas responsables.

OFRÉCESE: contrato temporal de 6 meses duración prorrogable a indefinido.

Lugar: Vigo

Vacantes: 1

Duracion: 6
( Prorogable: Si )

Incorporacion inmediata: Si

Titulaciones

 • Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación / Enx. de Telecomunicación
 • Enx. Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas de Telecomunicación

Competencias valorables

 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Iniciativa persoal
 • Habilidade para traballar de forma independente
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade para tomar decisións
 • Capacidade de organización e planificación
 • Traballo en equipo

Documentación

– Curriculum Vitae actualizado
– Título universitario

Enviar a documentación requirida por correo electrónico a jtornero@grupo-cps.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.