Neste caso preténdese con esta sublña a dobre finalidade de eliminar residuos e achegar nutrientes ou emendas aos solos en substitución de abonos químicos potencialmente causantes de eutrofización das augas. Será premisa indispensable o control de posibles contaminantes que poidan ir asociados a estes subproductos ou residuos.

Tanto os grupos BV1 como BEV1 e BV6 veñen traballando xa neste tema desde hai tempo e desenvolvendo proxectos neste sentido, por exemplo, para o aproveitamento de cuncha de moluscos ou bentonitas de vinificación.


Contidos relacionados