Unha das estratexias de redución do consumo de auga na agricultura é a procura de variedades vexetais con capacidade de resistencia á tensión e o estudo do xenotipo, fenotipo e metabolitos de resposta á escaseza de auga.

Está é unha das subliñas potenciadas dentro do clúster, e parte dun contrato de investigación do grupo BEV1 realizado en 2015 en colaboración coa Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) para o estudo de variedades de millo tolerantes á seca.


Contidos relacionados