Esta liña parte da experiencia do grupo BEV1 no estudo de estratexias de recuperación de solos de mina con contaminación severa mediante a incorporación de residuos ou subprodutos agrícolas como emendas para a retención de metais e a protección das augas.

Incorpora ademáis a experiencia do grupo BV1 no emprego de subproductos de diferente natureza na inmovilización de diferentes tipos de contaminantes (metáis pesados, nutrientes, pesticidas, contaminantes emerxentes, etc) en solos de cultivo e a súa repercusión no mantemento da calidade das augas superficiais.


Contidos relacionados