Esta subliñea persegue reducir perdas de colleita e o emprego de fitosanitarios desenvolvendo modelos que permitan predicir a incidencia de pragas para optimizar e minimizar os tratamentos.

Investigadores do grupo BV1 teñen xa unha longa experiencia neste tema e forman parte da Rede Española de Aerobioloxía.


Contidos relacionados