Dada a importancia do microbioma do solo sobre a saúde dos cultivos, prestamos especial atención ao estudo do comportamento das comunidades microbianas dos solos en función do tipo de insumos, aplicación de residuos como emendas e tratamentos fitosanitarios.

Investigadores do grupo BV1 realizaron contribucións destacadas neste tema mediante técnicas de marcaxe isotópico.


Contidos relacionados