• Normativa de funcionamento interno do CITACA.
  • Procedemento para a xestión de espazos e equipamento común do Centro do Campus da Auga.
  • Proxecto estratéxico CITACA.
  • Proxecto estratéxico do Campus da Auga.