A ECIMAT-Universidade de Vigo presta servizos de apoio para a realización de actividades de investigación de temática mariña.

Estes servizos están dispoñibles para toda a comunidade investigadora mariña, tanto procedente da Universidade de Vigo como de outras institucións tanto públicas como privadas.