Manuel Arias Estévez

Datos persoais

Área: Edafología y química agrícola

Departamento: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Centro: Facultade de Ciencias - Ourense

Enderezo electrónico: mastevez@uvigo.es

Datos xerais