Esta sublínea ten dobre finalidade: eliminar residuos e achegar nutrientes ou emendas aos chans en substitución de abonos químicos potencialmente causantes de eutrofización das augas. Será premisa indispensable o control de posibles contaminantes que poidan ir asociados a estes subproductos ou residuos.

Tanto os grupos BV1 como BEV1, EQ11 e GI-2058 veñen traballando xa neste tema desde hai tempo e desenvolvendo proxectos neste sentido, por exemplo, para o aproveitamento de cuncha de moluscos ou bentonitas de vinificación.


Contidos relacionados