Dentro desta liña distínguense tres novas sublíneas:

  • Absorción e mobilización en auga de distintos tipos de contaminantes inorgánicos e orgánicos

O grupo BV1 ten ampla experiencia no estudo da absorción e mobilización en auga de distintos tipos de contaminantes inorgánicos e orgánicos procedentes fundamentalmente dos tratamentos fitosanitarios e da incorporación de residuos como emendas de chans.
Destacan os avances realizados no estudo dos efectos de valorizacións de diversos residuos como emendas do chan: residuos forestais (cortizas), e de acuicultura (cunchas de mexillón) sobre as propiedades físico-químicas e biolóxicas dos chans, especialmente a mellora das súas calidades na retención e inmobilización de contaminantes.

  • Transporte de partículas na auga infiltrada

Outra liña de estudo do BV1 é o transporte de partículas na auga infiltrada combinando tomografía computerizada e modelización do transporte co obxectivo de comprender a influencia da estrutura do chan no comportamento de material particulado. Esta liña desenvólvese en colaboración con investigadores de Dinamarca, Inglaterra e Francia, e refórzase na agrupación coas capacidades de modelización química e cálculo computacional dos grupos QO3 e LIA2.

  • Acumulación e mobilidade de Hg e metil- Hg en chans e sedimentos

Outro tema de interese que se está desenvolvendo dentro desta liña polo BV1 é o estudo da acumulación e mobilidade de Hg e metil-Hg en chans e sedimentos, así como o papel da vexetación na transferencia do Hg atmosférico ao chan. Estes aspectos trataranse no contexto das funcións dos compoñentes dos ecosistemas terrestres como sumidoiros de Hg a nivel global en escenarios influenciados polo cambio climático e a redución das emisións de Hg antrópico á atmosfera promovidos pola Convención Minamata.


Contidos relacionados