Aquí contémplase a avaliación do risco ambiental a través de metodoloxías como a Análise de Ciclo de Vida Ambiental, e a obtención de indicadores como Pegada de Carbono, Pegada Ecolóxica, e a integración de todos mediante análise multicriterio, a minimización do consumo de auga a través do deseño e optimización dos procesos, e a valorización de augas residuais e subproductos co obxectivo ideal de residuo cero. Os grupos GI-2058 e EQ11 contribúen coa súa ampla experiencia a esta subliña.


Contidos relacionados