Esta liña pretende contribuír ao desenvolvemento dunha industria agroalimentaria competitiva e sostible ambientalmente, baseada na produción de alimentos seguros, de elevada calidade nutricional, organoléptica e funcional, e que reduza o consumo de auga e outros recursos. Dentro desta formulación global establécense como prioritarias as seguintes sublíneas:


Contidos relacionados