Esta liña ten como obxectivo estudar os mecanismos de resposta a distintos tipos de tensións (biótico, abiótico e ambiental) de especies e variedades de cultivo relevantes en agricultura a través do estudo do genotipo, fenotipo e metabolitos xerados en condicións adversas.

Cabe sinalar, entre outros, o traballo desenvolvido polo grupo BEV1 en colaboración coa Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) para o estudo de variedades de millo tolerantes á seca.

 


Contidos relacionados