Esta liña ten como obxectivo o aproveitamento racional dos recursos, insumos e subproductos implicados en la produción primaria agrícola mediante o desenvolvemento de procesos, metodoloxías e tecnoloxías para un uso eficiente e seguro dos mesmos. Para iso defínense las seguintes sublíneas:


Contidos relacionados