Esta subliña contempla o estudo de novas tecnoloxías de baixo impacto ambiental aplicables a todas as etapas da cadea de produción. Cabe citar as altas presións hidrostáticas (aplicadas á conservación de alimentos en substitución de conservantes ou tratamentos intensos), novos procesos fermentativos e encimáticos (aplicables, por exemplo, ao uso de encimas como axentes de limpeza para reducir consumo de auga e deterxentes), novos materiais de envasado (activos, biodegradables), encapsulación, texturización (de novas fontes de proteínas), impresión 3D e TICs aplicadas a todos os niveis de produción, control e distribución para contribuír á transformación dixital dos procesos.

Dentro desta subliña os grupos EQ4 e AA1 traballan nos aspectos máis alimentarios e de proceso, coa achega fundamental das tecnoloxías informáticas e a base química dos procesos proporcionadas respectivamente polos grupos LIA2 e QO3.


Contidos relacionados