Todas as sublíneas antes descritas apóianse á súa vez nunha liña transversal de modelado ambiental que permita entender mellor os procesos que teñen lugar a escala micro e macro para poder predicir situacións de risco ambiental e propoñer medidas preventivas e solucións, ao que contribúen os grupos QO3 e GI-2058 a escala química e macro respectivamente.


Contidos relacionados