Esta sublíña persegue reducir perdas de colleita e o emprego de fitosanitarios desenvolvendo modelos que permitan predicir a incidencia de pragas para optimizar e minimizar os tratamentos. Para iso conflúen as capacidades de investigadores do BV1 e investigadores do grupo GI-2058.


Contidos relacionados