O emprego de subproductos e residuos como insumos na agricultura expón o problema potencial da presenza de contaminantes nas materias primas e a súa persistencia e degradación a compostos tóxicos. Para estudalo a agrupación dispón de investigadores no grupo AA1 expertos en análise avanzada de alimentos baseado en técnicas cromatográficas de alta resolución e en tecnoloxías de proteómica e metabolómica, fisiólogos vexetais dos grupos BEV1 e BV6, tecnólogos de alimentos expertos en carnes e peixe do grupo EQ4, e informáticos do grupo LIA2 para o desenvolvemento de tecnoloxías TIC de trazabilidad e control de calidade baseadas en tecnoloxía blockchain e visión artificial.


Contidos relacionados