Dentro desta liña investigadores dos grupos BEV1 e BV6 traballan no estudo do estado de conservación da biodiversidade, na análise dos factores que favorecen a súa deterioración, en especial as especies invasoras, e nas consecuencias de todo iso sobre os ecosistemas e a produción agrícola. Esta sublínea refórzase coa capacidade para o tratamento masivo de datos dos investigadores do grupo LIA2.


Contidos relacionados