A procura de materias primas a partir de subproductos da industria agroalimentaria constitúe unha importante estratexia para a súa sustentabilidade, e niso traballan investigadores dos grupos EQ11 e AA1 aplicando procesos fermentativos e tecnoloxía de proteínas.

A elaboración de novos alimentos e alimentos con propiedades funcionais é outro importante reto da industria alimentaria e por iso a obtención de compostos bioactivos e a súa incorporación en alimentos en condicións de estabilidade e calidade organoléptica adecuada é unha prioridade dentro da agrupación. A iso contribúen investigadores dos grupos AA1, EQ4 e EQ11 aplicando técnicas de extracción sostibles como as altas presións hidrostáticas ou os fluídos supercríticos, identificando novos compostos e bioactividades a partir de variedades locais (vide e oliveira entre outras), xerando compostos con actividade mediante procesos biotecnolóxicos, e desenvolvendo sistemas de vehiculización de ingredientes por micro e nanoencapsulación.


Contidos relacionados