Esta subliña pretende validar os produtos procesos desenvolvidos dentro das sublíneas antes descritas. Cóntase para iso coa experiencia de investigadores dos grupos AA1 e EQ4 en cata de alimentos, tanto desenvolvidos dentro de proxectos propios de investigación como en probas de consumidor organizadas con grandes empresas do sector alimentario. Preténdese, ademais, desenvolver sistemas de control de calidade sensorial avanzados baseados en TICs relacionadas con visión artificial e o grupo LIA2.


Contidos relacionados