Baseada na experiencia de investigadores do grupo BEV1, o seu obxectivo é reducir o emprego de produtos químicos fitosanitarios que constitúen un dos principais axentes contaminantes das augas subterráneas de zonas agrícolas. Para iso investígase o efecto fitotóxico de distintos compostos naturais co fin de ser utilizados como fungicidas e herbicidas de menor impacto ambiental. Asociada a esta sublínea proponse o estudo das interaccións biolóxicas nos agroecosistemas, incluíndo aquí as alelopatías como axentes fitotóxicos


Contidos relacionados