Investigacións Agrarias e Agroalimentarias (AA1)

 

Agrobioloxía Ambiental (BEV1)

 

Planta, Solo e Valorización de Subprodutos (BV1)

 

Tecnoloxía de Alimentos (EQ4)

 

Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental “BiotecnIA” (EQ11)

 

Síntese, Estrutura e Simulación (QO3)

 

Bioloxía aplicada a Agroecosistemas (BV6)

 

Laboratorio de Informática Aplicada (LIA2)

 

Enxeñaría e Xestión de Procesos e Produtos Sustentables (GI-2058)

  • Enrique Roca Bordello
  • Eugenio Fernández Carrasco