O clúster de investigación CITACA está formado por un total de nove grupos de investigación e 134 investigadores/as dos Campus de Ourense, Campus de Vigo e Campus de Santiago, dos cales 4 son Grupos de Referencia Competitiva da Universidade de Vigo (GRC) que se encadran dentro do Clúster 1 “Alimentación, Medio e TIC´s” definido no Plan Estratéxico do Campus da Auga aprobado en 2013; un Grupo de Potencial Crecemento (GPC), aos que se une un investigador do International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) de Braga (Portugal) e outros dous investigadores do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC).

Universidade de Vigo

Universidade de Santiago de Compostela