Enxeñaría e xestión de procesos e produtos sustentables

O área de proxección do grupo é o da inxeniería de procesos sostibles, ecodeseño de produtos e xestión ambiental. A actividade diríxese tanto a sectores produtivos (industrial, agropecuario, etc.), como á consultoría ambiental e á Administración Ambiental (Evaluación ambiental de procesos produtivos considerando as MTDs; Determinación da PE e ACV de Servizos, Procesos e Produtos; Evaluación de risco ambiental e ocupacional – Responsabilidade Medioambiental).

Datos xerais

Coordinador: Enrique Roca Bordello

Data:

Código: GI-2058

Datos de contacto

Enderezo:

Teléfono: 981 547 000 (Ext 16774)

Enderezo electrónico: enrique.roca@usc.es

Web: http://www.usc.es/enxqu/?q=es/node/246

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados:

  • Análise de riscos ambientais (ERA) por contaminantes prioritarios na xestión de recursos e residuos, e asociados a produtos.
  • Investigación de cargas/impactos ambientais asociados a procesos e produtos.
  • Desenrolo de modelos de distribución, acumulación e exposición de contaminantes. Modelización de escenarios para a evaluación do risco ambiental.
  • Desenrolo e integración de ferramentas de evaluación ambiental (Pegada Ecolóxica -PE-, ACV, ERA...), aplicando metodoloxías de análise multicriterio.
  • Desenrolo de procesos e produtos sostibles.