CITACA conta coas instalacións do novo edificio singular do Campus da Auga, onde catro grupos da Facultade de Ciencias teñen asignados laboratorios adicionais, ademais dun espazo especial con características específicas para a investigación en hidroloxía. No devandito centro localizase, ademais, a sede de CITACA, que dispón dun espazo propio, identificado e de uso exclusivo para a celebración de reunións, seminarios e calquera outra actividade promovida polo clúster, e onde se aloxa a Secretaria Técnica.

En concreto, asignáronse os seguintes laboratorios do mencionado edificio:

  • Laboratorio de Nutrición e Bromatoloxía (Grupo AA1)
  • Laboratorio de Edafoloxía e Química Agrícola (Grupo BV1)
  • Laboratorio de Tecnoloxía e Diagnose Ambiental (LTDA) (Grupo BV1)
  • Laboratorio de Tecnoloxía de Alimentos (Grupo EQ4)
  • Laboratorio de Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental (Grupo EQ11)
  • Laboratorio de Informática Aplicada (Grupo LIA2)
  • Espazo no Laboratorio Común de Hidroloxía (Grupo BV1)