Convocatorias 2020

Contratos de investigación

A convocatoria ten como obxecto a captación de persoal investigador e tecnólogo que contribúa ao desenvolvemento da axenda científica e á consecución dos obxectivos estratéxicos da Agrupación, a través do financiamento de oito contratos laborais temporais.
Texto da convocatoria
Resolución da convocatoria

Mobilidade de investigación

A convocatoria ten como obxectivo contribuír a financiar o desprazamento de persoal a través de axudas para viaxes e estadías de investigación.

Publicacións científicas

A convocatoria ten como obxectivo promover a publicación polo persoal dos grupos de investigación adscritos á Agrupación Estratéxica CITACA de publicacións científicas en aberto, para fomentar a excelencia académica das publicacións, así como mellorar a internacionalización da producción científica da UVigo, e incrementar a visibilidade da actividade investigadora que se realiza en CITACA.

Investigadores visitantes

A convocatoria ten como obxectivo atraer a persoal investigador/docente de prestixio, en especial internacional, que contribúa á formación dos integrantes de CITACA e/ou á internacionalización de CITACA, no ámbito dalgunha das súas áreas de investigación prioritarias.

Xestores de apoio

A convocatoria ten como obxecto a contratación de xestores de apoio de I+D+i para as diferentes actividades desenvolvidas en CITACA.
Texto da convocatoria

 


Convocatorias 2019

Contratos de investigación

A convocatoria ten como obxecto a captación de persoal investigador e tecnólogo que contribúa ao desenvolvemento da axenda científica e á consecución dos obxectivos estratéxicos da Agrupación, a través do financiamento de oito contratos laborais temporais.

Mobilidade de investigación

A convocatoria ten como obxectivo contribuír a financiar o desprazamento de persoal a través de axudas para viaxes e estadías de investigación.

Texto da convocatoria
Resolución da convocatoria

Investigadores visitantes

A convocatoria ten como obxectivo atraer a persoal investigador/docente de prestixio, en especial internacional, que contribúa á formación dos integrantes de CITACA e/ou á internacionalización de CITACA, no ámbito dalgunha das súas áreas de investigación prioritarias.

Texto da convocatoria
Resolución da convocatoria

Xestores de apoio

A convocatoria ten como obxecto a contratación de xestores de apoio de I+D+i para as diferentes actividades desenvolvidas en CITACA.
Texto da convocatoria – contrato a tempo completo
Texto da convocatoria – contrato a tempo parcial