O Consello Reitor está formado pola Vicerreitoría de Investigación e Transferencia e apoiada pola Vicerreitoría do Campus da Auga.

Entre as súas funcións está:

  • Avaliar a memoria anual do clúster.
  • Realizar recomendacións ao Comité de Dirección.
  • Prestar apoio nas iniciativas levadas a cabo polo clúster.
  • Acudir á reunión anual organizada polo Comité de Dirección.