En concordancia co Campus da Auga, o clúster sitúa a auga como eixo primordial que conecta todas as etapas do ciclo produtivo de alimentos, considerando o aproveitamento dos residuos xerados en cada etapa, a súa relación co medio ambiente, e a calidade da auga como recurso vulnerable.

En consecuencia, a investigación do clúster estrutúrase en catro obxectivos estratéxicos:

  • O papel dos solos agrícolas na protección, conservación e depuración da auga nun contexto de agricultura maioritariamente convencional e de valorización agrícola de subprodutos e efluentes potencialmente contaminantes.
  • A investigación agronómica para a redución das necesidades hídricas e de insumos potencialmente contaminantes.
  • A optimización do uso das materias primas na elaboración de alimentos, incluíndo a valorización de subprodutos e o deseño de alimentos e ingredientes de maior calidade nutricional, organoléptica e funcional que, ao mesmo tempo, contribúan ao desenvolvemento, diversificación e sustentabilidade da industria alimentaria.
  • A reutilización segura de subprodutos e augas residuais como insumos para a produción primaria.