Unha publicación describe os altos niveis de cobre nos solos dos viñedos do noroeste peninsular

Ter unha primeira toma de contacto coa Universidade, poder experimentar nun laboratorio real, coñecer xente con intereses similares…

Publicación Investigadores CITACA Universidade de Vigo
Publicación Investigadores CITACA Universidade de Vigo

As zonas vitivinícolas do noroeste da Península Ibérica caracterízanse pola súa alta pluviosidade e elevada humidade ambiental durante o ciclo da vide, o que levou a un uso histórico de elevadas cantidades de funxicidas de base de cobre para protexer as colleitas. Unha publicación de investigadores da Facultade de Ciencias do campus de Ourense ofrece agora unha descrición pormenorizada da presenza de cobre nos solos dedicados ao cultivo da vide neste territorio, subliñando como a pesar dos altos índices atopados estes non supoñen problemas para o desenvolvemento das vides ou para a calidade dos viños.

Editado polo Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, o libro, titulado O cobre en solos de viñedo do noroeste da Península Ibérica, está asinado por David Fernández Calviño, Juan Carlos Nóvoa e Manuel Arias, profesores e catedrático respectivamente da Área de Edafoloxía e Química Agrícola da Universidade de Vigo. “O cobre aplicado ás vides acaba maioritariamente nos solos que as sustentan, e, unha vez alí, pode acumularse asociándose a distintos compoñentes do solo, transferirse ás augas circundantes, transportarse asociado a sedimentos xerados durante eventos erosivos e/ou afectar aos microorganismos do solo”, comentan os autores da obra. No libro, detallan, “amósanse os niveis de cobre que existen nos viñedos da rexión, a forma en que se acumula no solo asociado a distintos compoñentes edáficos, a súa potencial mobilización desde o solo a outros elementos dos ecosistemas (augas, sedimentos) e os seus posibles efectos sobre os microorganismos que habitan o solo”.

Ler a nova completa no DUVI